info@masachang.com

共讀經典著作「越南語版小王子」,9句越南語佳句分享!

共讀經典著作「越南語版小王子」,9句越南語佳句分享!

瑪莎本身就是一個很愛逛書店的人,來到越南的第一件事情就是往書局裡面鑽。越南較大型的書局體系,如Fahasa書局、南方(Phuong Nam)書局、新平(Tan Binh)書局和阮文渠(Nguyen Van Cu)書局,這幾間是販賣書籍和文具的地方。(有點像金玉堂的經營模式)

有趣的是,人文類的越南書籍,大部分封面設計都是手繪風格。除了偉人傳記以外,鮮少出現以人物頭像為設計元素的封面。興沖沖地找到有興趣的書,一翻開內頁卻是滿滿的越南文……排除詩歌體裁和料理書,很少有排版上的留白或是圖片,就連旅遊書也是照片少的可憐。

不過不管怎麼樣,找到我喜歡的書,花再多時間查字典也想徹底了解。今天就跟大家分享,我讀了N百遍的經典讀物《小王子》。以越南文和中文的雙語佳句形式,分享我喜歡的經典名句,也可以學習越南語!

經典著作《小王子》越南語佳句分享

語言是一切誤會的源頭。

Ngôn ngữ là nguồn gốc gây ra mọi hiểu lầm.

你要永遠對你馴養的一切負責任。

Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm vĩnh viễn đối với những gì cậu đã thuần hóa.

人們只了解他們馴養的事物而已。

Người ta chỉ hiểu những thứ mà người ta thuần hóa thôi.

如果你馴養了我,我們就彼此需要。對我而言,你是世界上獨一無二的。對你而言,我也是世界上獨一無二的。

Nếu cậu thuần hóa tớ thì hai chúng ta người này liền cần đến kẻ kia. Với tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời. Với cậu, tớ sẽ là duy nhất trên đời.

後來,這些簡單的事都變得越來越難。原來,是我們已經到了左顧右盼的年紀

Những việc khó khăn chính là những việc đã từng dễ dàng nhưng đã đến tuổi khó khăn hơn.

你在你的玫瑰花上耗費許多時間 才使地你的玫瑰花如此重要

Chính thời gian mà cậu dành cho bông hoa của cậu mới khiến bông hoa của cậu quan trọng đến thế.

獨棵不成樹,獨樹不成林

Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

請不要再活在別人的滿意當中,要為自己而活

Các bạn hãy sống một cuộc sống không phải để làm hài lòng người khác. Mà làm hài long chính bản thân mình.

唯有用心,才能看地清澈清晰

Người ta chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim của mình.

現在台灣也能買的到越南語版小王子!添購越南語學習用書請點我

(Visited 921 times, 1 visits today)